HACE AHMET YESEVİ KİMDİR?
 HACE AHMET YESEVİ KİMDİR?

HACE AHMET YESEVİ KİMDİR?

                                                               HACE AHMET YESEVİ KİMDİR?

                TRT1 ekranlarının yeni dizisi olan Mavera izleyicileri ile geçtiğimiz günlerde buluşmuştu. İzleyenlerini ağlatan ve çok derin bir biçimde etkilemeyi başaran bu dizi içerisinde Hace Ahmet Yesevi’nin hikayesi anlatılmaktadır. Dizi izleyen kimseler de bu noktada artık Hace Ahmet Yesevi’nin hikayesini çok yakından öğrenmek istemektedirler. 

Ahmet Yesevi Kimdir?

                Mutasavvıflığının yanı sıra aynı zamanda şair olan Ahmet Yesevi 1093 senesinde bu gün anıldığı ismi ile Kazakistan’ın Çimkent şehrinin doğu kısmında bulunmakta olan Sayram kasabası dahilinde dünyaya gelmiştir. Henüz yedi yaşında iken babasının ölmüş olması onun hayatının çok büyük oranda ve çok büyük ölçüde değişmesine neden olmuştur. Kendi ablası ile birlikte olarak Yesi şehrine yerleşen Yesevi bu noktada kendisinin de ilk hocası olan ve bölge halkı tarafından Arslan Baba ismi ile tanınan şeyh ile tanışmıştır. Yirmi yedi yaşına bastığında ise Buhara kentine giderek kendi döneminin önde gelmekte olan din adamlarından birisi sayılan şeyh Yusuf Hemedani’nin müridi olmuştur. Kendisinin almış olduğu yoğun tasavvuf eğitiminin arkasından şeyhin üçüncü halifesi haline gelmeyi de başarmıştır. Bir noktadan sonra artık Yesi bölgesine geri dönen Ahmet Yesevi, bu noktada Yeseviye Ocağı’nı kurmuştur.

                Yesevi, kendisinin ilk öğretmeni olan hocasından öğrenmiş olduğu ehli beyt sevgisi sayesinde bu doğrultu üzerindeki tasavvuf anlayışı üzerine ilerlemeyi tercih etmiştir. Bu noktada aynı zamanda kurulmuş olan ilk büyük Türk tarikatına da sahip duruma gelmiştir. Söz konusu olan bu ocak zaman içerisinde Azerbaycan ve Balkan topraklarına yönelik olarak da yayılma göstermiştir.

Yaşam Biçimi Nasıldır?

                İnsanların hem dini olarak hem de ahlak açısından yetiştirilmesini kendine en büyük amaç olarak görmekte olan Hoca Ahmet Yesevi sahip olduğu tasavvufi düşüncelerini şiir kullanımı ile anlatmaya çalışmıştır. Aynı zamanda Ahmed Yesevi vaktini üç ayrı bölüme ayırmakta idi. Bu üç ayrı bölümün en büyük paya sahip kısmında ise ibadet ve zikir üstüne eğilim göstermekte idi. İkinci kısım dahilinde ise öğrencileri ile ilgilenmekte ve öğrencilerine ilimler öğreterek zaman geçirmekte idi.